January 23, 2002

Typeface NET-regular

Dit lettertype is ontwikkeld vanuit een fascinatie voor mogelijke verbindingen. De basis voor deze letter is een vast stramien van 8 punten horizontaal en 10 punten verticaal. Ieder van deze 80 punten heeft 8 verbindingsmogelijkheden met omliggende punten, zowel horizontaal en verticaal als diagonaal, ieder mogelijkheid met een vaste vorm. Deze verbindingen verschillen willekeurig per identieke letter, dus ieder 'a' heeft verschillende verbindingspatronen. Die oneindige hoeveelheid verbindingen kunnen de representatie zijn van zowel sociale als abstracte verbindingen.
De letter heeft de karakteristiek dat het systeem van mogelijkheden bij grote lettergrootten duidelijk zichtbaar is in tegenstelling tot kleine lettergrootten waar vooral de lettervorm zichtbaar is.

De NET-regular is in januari 2002 ontwikkeld.

(English translation in progress) This typeface was developed ....

basis.jpg


NET-regular.jpg

Posted by Roger Teeuwen at January 23, 2002 10:35 AM
Comments
Post a comment

Remember personal info?