October 23, 2003

Typeface ANTWERP

Dit lettertype is ontwikkeld op basis van het belgische treinen-aanduidingssysteem, dezelfde structuur is gebruikt om een letter te ontwerpen die louter onderkasten heeft (in tegenstelling tot het orginele systeem, louter kapitalen) en tegelijkertijd de grenzen op te zoeken binnen het bestaande systeem.

De ANTWERP is gebruikt voor het 'Digital Work seminar' georganiseerd door het Piet Zwart Institute en V2_.

Zie ook Projecten/Projects; Digital Work seminar

(English translation in progress) This typeface was developed ....

ANTWERP.jpg
ref.jpg

Posted by Roger Teeuwen at October 23, 2003 09:03 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?