October 13, 2003

Face Your World 'Amsterdam'

Het Nederlandse vervolg van het project 'Face Your World'. Een presentatie van een aangepast programma (nieuwe, Nederlandse beelden) in De Balie in Amsterdam. In De Balie wordt het programma voorgelegd aan testpannels; leerlingen van verschillende scholen en volwassenen. Met als doel het programma te verfijnen en aan te passen voor gebruik in lesprogramma's van middelbare scholen.

FYWAdam.jpg

Posted by Roger Teeuwen at October 13, 2003 12:36 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?