October 10, 2003

VRIJE TIJD (deel 3)

landenbuurt flyer 2.jpg

Beste mensen van de landenbuurt,

hiermee brengen we u op de hoogte over de ontwikkelingen
rondom de klok aan de Prof. Poelslaan. Als u de voorkant van
deze kaart leest, begrijpt u onze zorg om de klok. Deze is
namelijk vogelvrij, want niemand wilde zich over haar
ontfermen. Voor een klok moet immers worden betaald.

Daarom wilden wij de klok verbijzonderen, er een beeld
van maken en haar veilig stellen voor de Landenbuurt.
Als sinds de jaren vijftig vormt de klok een belangrijke
markering in de buurt. De vormgeving van de standaardklok
is helder; er is sprake van een optimaal contrast (zwart/wit)
en de verlichting zorgt ís avonds voor een goede leesbaarheid,
zelfs van grote afstand.

Nu blijkt echter, dat elke ingreep deze kwaliteit verstoort.
Door onze toevoegingen raakte de functie van de klok op
de achtergrond. Het werd een mooi beeld, maar een klok
is nu eenmaal een klok. En daarop moet je kunnen zien
hoe laat het is!

Daarom hebben we besloten de klok terug te brengen
in haar oorspronkelijke staat. We hebben bovendien
het Centrum Beeldende Kunst (CBK) bereid gevonden
de klok voor drie jaar te adopteren. Daarom is de klok
gerestaureerd, voorzien van satelietgestuurde uurwerken,
en zijn de wijzerplaten vervangen.
Ook heeft de klok nu een naam: VRIJE TIJD.

Met vriendelijke groet,

Rolf Engelen & Roger Teeuwen

Posted by Roger Teeuwen at October 10, 2003 12:53 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?