March 16, 2005

Verre Westen - Beelden en verhalen voor de Landenbuurt

landenkrant1.jpg

Een project van kunstenaar Rolf Engelen waarvoor hij twee jaar in de 'Landenbuurt' in Rotterdam West verbleef. Tijdens dit verblijf deed hij verschillende ingrepen in de buitenruimte van deze wijk, zie bijvoorbeeld ook het project 'Vrije Tijd'. Deze krant is zijn laatste ingreep, de bundeling en overzicht van alle projecten in de wijk. De vorm en het formaat zijn afgeleid van de bestaande buurtkrant 'Nieuws uit het Verre Westen'. Deze is doorontwikkeld tot een meer autonome publicatie. De krant is huis aan huis verspreid door de hele Landenbuurt.

landenkrant2.jpg

landenkrant3.jpg

landenkrant4.jpg

landenkrant5.jpg

landenkrant6.jpg

landenkrant7.jpg

landenkrant8.jpg

landenkrant9.jpg

landenkrant10.jpg

landenkrant11.jpg


Posted by Roger Teeuwen at March 16, 2005 09:20 AM
Comments
Post a comment

Remember personal info?