November 06, 2005

Publicatie 'Experience, Memory, Reenactment'

EMR.cover.big.jpg
(cover)

Publicatie in opdracht van het Piet Zwart Institute Fine Art Rotterdam (Anke Bangma, Steve Rushton, Florian Wüst), 280 pagina's.

Boekpresentatie
donderdag 24 november, 18.00 uur / Thursday November 24, 18.00hrs
Zaal De Unie, Mauritsweg 34, Rotterdam

Looking, Encountering, Staging &
Experience, Memory, Re-enactment

boekpresentatie & filmvertoning met Deimantas Narkevicius en Hinrich Sachs /
book launch & screening with Deimantas Narkevicius and Hinrich Sachs

Deimantas Narkevicius, Matrioskos, 2005
Matrioskos is gebaseerd op het populaire Belgische televisiedrama Matroesjkas, waarin het leven wordt geschetst van Litouwse prostituees in West-Europa. Deimantas Narkevicius interviewde de drie actrices van de televisieserie; zij antwoorden echter in hun rol en vertellen hun televisieverhaal. Zoals veel van Narkevicius’ werk engageert Matrioskos zich met (de Litouwse) geschiedenis en identiteit, en bevraagt het tevens de wijze waarop documentaire en fictie-genres zich tot onze beeldvorming verhouden. /
Matrioskos is based on the popular Belgian television series Matroesjkas, which stages the life of Lithuanian prostitutes in Western Europe. Deimantas Narkevicius interviewed the three leading actresses; yet they remain within their roles and retell their story from the television drama. As many of his other works, Narkevicius’ film engages with questions about the writing of (Lithuanian) history and the formation of identity, while also exploring the reality effects of documentary and fictional representations.

Hinrich Sachs, Designing Truth, 2005
In Desiging Truth onderzoekt Hinrich Sachs hoe wetenschappelijke beelden worden gemaakt en gelezen. De film is een kleurrijk portret van de Zwitserse moleculair bioloog en software-ontwerper Ansgar Philippsen. Philippsen laat zien hoe digitale beelden uit de wetenschap zich tot de werkelijkheid verhouden en voor waar worden aangenomen. Desiging Truth is deel van een reeks werken waarin Sachs verschillende (niet-artistieke) professionals portretteert die zich bezighouden met het produceren van beelden, en de rol van beelden in onze maatschappij onder de loep neemt. /
In Designing Truth Hinrich Sachs examines the creation and interpretation of scientific images. The film is a colourful portrait of the Swiss molecular structural biologist and software designer Ansgar Philippsen. Philippsen shows how scientific digital images relate to reality now they are increasingly claimed to be true. Designing Truth is part of a series of works in which Sachs portrays non-artistic professionals involved in the creation of images and investigates the role and power of images in contemporary society.

Looking, Encountering, Staging & Experience, Memory, Re-enactment zijn uitgaven van het Piet Zwart Institute ism Revolver / are published by the Piet Zwart Institute in collaboration with Revolver
…/2
Looking, Encountering, Staging

Met / with: Ayreen Anastas, Murat Aydemir, Elena Bajo, Bik Van der Pol, Maaike Bleeker, Martijn Boelhouwers, Maurice Bogaert, Janine Brogt, Deric Carner, Phil Collins, Agnieszka Czajkowska, Dijkman/Osterholt, Annie Fletcher, Maaike Gottschal, Arne Hendriks, Ralph Kämena, Jeroen Laureyns, Kirsten Leenaars, Maria Lind, Low Profile, Renzo Martens, Claudia & Julia Müller, Asier Pérez González, Sarah Pierce, Suzanne van Rossenberg, Hinrich Sachs, Lisette Smits.

Looking, Encountering, Staging werpt een blik op de implicaties van vormen van presentatie. Exposities, kunstwerken, documentaire beelden, nieuwsreportages en wetenschappelijke vertogen zetten alle hun onderwerpen op een bepaalde manier neer en construeren standpunten van waaruit het publiek die onderwerpen bekijkt. De bijdragen in dit boek onderzoeken wat het betekent om iets of iemand te presenteren, te kijken, bekeken te worden, of zichzelf bloot te stellen aan de blikken van anderen. De auteurs geven in tekst en beeld bijzondere aandacht aan hun eigen rol als kunstenaars of tentoonstellings-makers, en tevens aan de positie die zij toekennen aan de mensen die zij in hun werk neerzetten en aan het publiek.
Looking, Encountering, Staging explores gestures of presentation in artistic and curatorial practices. Exhibitions, works of art, documentary images, news reports, cultural and scientific discourses, all stage their subjects and construct positions and points of view for their audiences. The contributors to this book question what it means to show, to look, to be looked at and to offer oneself to be seen. They reconsider their own role as artists or curators within the traditions of presentation and representation, as well as the positions they allocate to the subjects they present and to the audience of their work.

Redactie / editor: Anke Bangma.
Ontwerp / design: Riche e Pulpe.
332 p
22 euros
ISBN 3-86588-012-6

Experience, Memory, Re-enactment

Met / with: Anke Bangma, Clarissa Baldwin, Matthew Buckingham, Rod Dickinson, Omer Fast, Mathilde ter Heijne, Janneke Lam, Deimantas Narkevicius, Paul Nulty, Steve Rushton, Igor Sevcuk, Mildred Valkonet, Jan Verwoert, Krzysztof Wegiel, Florian Wüst, Efrat Zehavi.

In hoeverre kunnen we vertrouwen op onze persoonlijke ervaring en herinnering? Hoe worden onze ervaring en herinnering door verschillende vormen van representatie gemedieerd? Wat gebeurt er met tijd, plaats en schaal wanneer we gebeurtenissen uit het verleden trachten te reproduceren? Dit boek brengt een aantal kunstenaars en schrijvers bij elkaar rondom deze vragen. Zij maken veelal gebruik van reconstructies en re-enactments om te onderzoeken hoe ervaring en herinnering tegelijkertijd gevormd worden door de cultuur waarin we leven en persoonlijk worden ervaren.
To what degree can we trust our experience and memory? How do different forms of representation structure our memories of experiences? What distortions in time, scale and place occur when we attempt to reproduce past events? This book brings together a number of artists and writers whose work deals with these questions. They employ reconstructions and re-enactments to investigate how experience and memory are simultaneously culturally constructed and personally lived – suggesting the impossibility of taking a distance and separating analytical reflection from an emotional response.

Redactie / editors: Anke Bangma, Steve Rushton and Florian Wüst.
Ontwerp / design: Roger Teeuwen.
20 euros
280 p
ISBN 3-86588-013-4

Voor bestellingen en meer informatie / for book orders and more informaton:

Piet Zwart Institute
Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam
Anke Bangma / Hilde de Bruijn
tel. +31-(0)10-4045054
email A.Bangma@hro.nl
http://pzwart.wdka.hro.nl

Selection of pages:
emr.000001.jpg

emr.002003.jpg

emr.004005.jpg

emr.036037.jpg

emr.040041.jpg

emr.056057.jpg

emr.062063.jpg

emr.084085.jpg

emr.094095.jpg

emr.096097.jpg

emr.098099.jpg

emr.108109.jpg

emr.110111.jpg

emr.114115.jpg

emr.116117.jpg

emr.120121.jpg

emr.124125.jpg

emr.128129.jpg

emr.130131.jpg

emr.142143.jpg

emr.144145.jpg

emr.146147.jpg

emr.166167.jpg

emr.174175.jpg

emr.180181.jpg

emr.190191.jpg

emr.196197.jpg

emr.198199.jpg

emr.200201.jpg

emr.202203.jpg

emr.210211.jpg

emr.280000.jpg


Posted by Roger Teeuwen at November 6, 2005 09:43 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?