April 05, 2006

De Taalpolitie

wdw.taalpolitie1.jpg

Een project van kunstenaar Peter Westenberg.
Tentoonstelling 'Sattelite of Love' van 27 januari tot en met 26 maart 2006 in Witte de With en TENT. 'Sattelite of Love maakt deel uit van 'Exploding Television', een programmasectie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam.
De tentoonstelling bestaat uit een wand waarbij een lijst is gemaakt van 3364 alternatieve woorden voor het woord 'allochtoon'. Deze staan in willekeurige volgorde na elkaar, met in totaal 50.000 alternatieven.

De Taalpolitie

www.wdw.jpg

WorldWideWestwijk

Posted by Roger Teeuwen at April 5, 2006 04:10 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?