May 05, 2006

#9/2 '06

Thema 3 | 'Milieu' | opdracht 9 deel 2

Campagne ‘Consumptie vs. Afval’

Nu duidelijk in is welke richting(en) de tentoonstelling zich zal ontwikkelen kunnen we na gaan denken over het tweede onderdeel, de communicatie van de tentoonstelling. De campagne die duidelijk maakt dat de tentoonstelling bestaat en nieuwsgierigheid kweekt voor het onderwerp.
Deze campagne is in twee delen verdeeld, een intern en een extern deel. Intern dient duidelijk te maken dat er een tentoonstelling in de kantine is en kan een ‘vergroting’ van de tentoonstelling zijn, sporen, installatie, routes etc. Extern dient duidelijk te maken dat de tentoonstelling bestaat en op te roepen tot bezoek ervan, doordat het thema (Consumptie vs. Afval) een directe relatie aangaat met de buitenwereld zijn ook hier weer veel spannende mogelijkheden.

/Planning:
week 12
- voorbeelden van tentoonstellings-ontwerpen die jij goed vind werken
- presentaties voorstellen
- nadenken over gasten en bezoekers tentoonstelling

- keuze een of meerdere voorstellen

- introductie aan campagne (intern/extern) + brainstorm
- verdeling ‘teams’
- verdeling taken

week 13
- prestaties ontwerp tentoonstelling en campagnes (intern/extern)
- keuze campagne

week 14
- presentaties definitief ontwerp tentoonstelling (op schaal) en campagnes op ware grootte plus een plan van aanpak

week 15
- bespreking productie en maken van afspraken

Posted by Roger Teeuwen at May 5, 2006 11:59 AM
Comments
Post a comment

Remember personal info?