October 04, 2006

Face Your World - stedelijk lab

FYW.lab.100_0399.jpg

FYW by night 2-LR.jpg

FYW by night 1-LR.jpg

Face Your World is een multimedia project waarvan beeldend kunstenaar Jeanne van Heeswijk in 2002 in opdracht van het Wexner Centre of the Arts (Columbus, USA) een eerste versie ontwikkelde. Door deel te nemen aan een kunstwerk dat stedelijke ontwikkeling, computertechnologie en creatief denken samenbrengt nemen jongeren en wijkbewoners in het project Face Your World de taak van stedelijk ontwerper op zich. De Interactor, zoals deze software heet, stelt ze in staat hun omgeving te manipuleren, combineren en hergebruiken om zo zelf een nieuwe en innovatieve visie op hun stad te ontwikkelen.


Posted by Roger Teeuwen at October 4, 2006 03:14 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?