April 29, 2008

OOG - Volkskrant

Studenten tweede jaar grafisch ontwerpen van de Willem de Kooning Academie gaven presentaties aan Babette Wagenvoort van OOG (de Volkskrant) in het kader van de opdracht 'Vertaal Oog naar geprinte vorm'.

Oog

DSCN7269.JPG

vertaal Oog naar geprinte vorm

ONDERWERP
- http://extra.volkskrant.nl/oog/
- ‘Oog’ is een online platform waar kunstenaars in beeld en/of geluid reageren op nieuws en actualiteiten.
Elke week reageert Oog door een ander werk van een andere kunstenaar tonen. In een bijbehorend archief zal het werk daarna te zien blijven.
- (24-2 2007) Oog is een opmerkelijk experiment van de Volkskrant. In de online editie van de krant is plek vrij gemaakt om elke week een audiovisuele kunstenaar de opdracht te geven om een beeldend commentaar op het nieuws te geven. Dit project bestaat nu 18 maanden en is, buiten het nieuwskatern, een van de meest bezochte pagina's van de Volkskrant website.

OPDRACHT
Oog begint 'nu flink vorm te krijgen (ongeveer 130 beeldende commentaren). het archief bestaat vooral uit dynamisch beeld en geluid.
Toch is de volgende opdracht dit materiaal om te zetten naar een geprinte vorm (bv. boek, magazine of krant).
Bedenk een concept waarbij het archief van oog in deze krant terechtkomt, zowel de beelden als de teksten.
Hierbij is het belangrijk dat je je realiseert dat dit een opinie initiatief is om op het nieuws te reageren. Onderdeel van de opdracht is het bedenken van een concept waarbij je het idee van Oog succesvol vertaalt. Denk hierbij goed na over wat het doel van jouw geprinte vorm moet zijn. Dus reageren, bekritiseren, verzamelen, informeren etc.
Ontwerp dit archief en gebruik al het materiaal in het archief van Oog!

Referentie

'Over het platform OOG'

“In het digitale tijdperk kun je informatie niet meer tegenhouden” - hoe vaak hebben we dit holle cliché niet al gehoord? Talloze malen, ongetwijfeld. Maar wat voor soorten informatie eigenlijk? Hoe kunnen we die informatie beoordelen? Hoe kunnen we een persoonlijke relatie ermee ontwikkelen?

'Het Nieuws' is één van die informatiestromen die in het tijdperk van digitale media steeds meer alomtegenwoordig lijkt te worden, onontkoombaar zelfs. Temidden van dit proces doet zich een curieuze twee-deling voor: het ('nieuws') wordt enerzijds getrivialiseerd, of het wordt een voortdurende afspiegeling van de niet aflatende misères die ons kennelijk omgeven: rampen, oorlog, hongersnood, onderdrukking, ecologische uitholling, familiedrama's en een algeheel gevoel van vervreemding. Hoe dan ook lijkt het steeds moeilijker om nog een persoonlijke relatie te ontwikkelen met de trivia dan wel dagelijkse porties misère die ons worden voorgeschoteld.

Hoe verhouden de kunsten en kunstenaars zich tot deze alomtegenwoordigheid van het lijden in real-time? Kan kunst ons helpen om de afstand te ontwikkelen, de stilte, de tussenruimte die het mogelijk maakt om op 'Het Nieuws' te reflecteren? Kan het een uitweg wijzen uit de wereldwijde angstmachine? Kan het ons helpen de empathie voor het lijden van anderen te laten herleven?

En moet de maatschappelijke werkelijkheid sowieso niet worden onderscheiden van 'het nieuws'? Moeten we een andere relatie met die maatschappelijke werkelijkheid ontwikkelen? En hoe doe je zoiets?

Kan een project als OOG in derde web-editie van de Volkskrant, waar elke week een andere kunstenaar wordt uitgenodigd om op 'het nieuws' te reflecteren met een on-line kunstwerk, ons helpen om een (gezondere) subjectieve relatie met 'het nieuws' te ontwikkelen?

http://www.debalie.nl/dossierartikel.jsp;jsessionid=F32A2848C1E1340705929117719CB8DE?dossierid=34144&articleid=108920

Posted by Roger Teeuwen at April 29, 2008 04:59 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?