October 07, 2009

Dutch Design Capital 2012

Poster in het kader van een ontwerpwedstrijd uitgeschreven door TAC.
Hoe ziet de rest van Eindhoven en Nederland het veroveren van de titel World Design Capital? Die verbeelding is het tweede deel van TACís deelname aan de Dutch Design Week 2009. TAC organiseerde een wedstrijd met als opdracht: verbeeld Eindhoven als World Design Capital in een affiche.

dutchdesign_DK.jpg

In samenwerking met Ruben Doornweerd.

Een advies aan Eindhoven als World Design Capital 2012 is te streven naar de vrije uitwisseling van ideeŽn en beelden. En hiermee positie in te nemen in het debat over eigenaarschap en de toekomst van het creatief denken. Dit is noodzakelijk omdat het duidelijk wordt dat in deze steeds gelaagder wordende wereld eigenaarschap eerder blokkeert dan inspireert. Het streven naar bescherming en uniciteit zorgt niet voor innovatie, maar beperkt en zou duidelijk maken dat ĎDesigní zich loskoppelt van culturele ontwikkelingen. Een onmogelijkheid, want onze geschiedenis laat zien dat ontwerpers zich per definitie laten beÔnvloeden door maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Laten we als ontwerpers voorop lopen en door middel van onze talenten laten zien dat we in staat zijn te komen tot nieuwe verbeeldingen en daarbij niet bang zijn risico te nemen en ons misschien anders op te stellen dan we tot nu toe gewend zijn. Eindhoven kan als gastheer in deze discussie een cruciale rol innemen en het debat voeren, laten we gaan delen!

Posted by Roger Teeuwen at October 7, 2009 04:06 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?