May 12, 2006

Typeface Drup

Druproman3.jpg

Drupcursief3.jpg

Continue reading

Posted by Roger Teeuwen at 10:00 AM | Comments (0)

October 23, 2003

Typeface ANTWERP

Dit lettertype is ontwikkeld op basis van het belgische treinen-aanduidingssysteem, dezelfde structuur is gebruikt om een letter te ontwerpen die louter onderkasten heeft (in tegenstelling tot het orginele systeem, louter kapitalen) en tegelijkertijd de grenzen op te zoeken binnen het bestaande systeem.

De ANTWERP is gebruikt voor het 'Digital Work seminar' georganiseerd door het Piet Zwart Institute en V2_.

Zie ook Projecten/Projects; Digital Work seminar

(English translation in progress) This typeface was developed ....

ANTWERP.jpg
ref.jpg


Posted by Roger Teeuwen at 09:03 PM | Comments (0)

May 31, 2003

Typeface SCORE

Dit lettertype is ontwikkeld voor het project 'Langs de Lijn', waarbij een belangrijk onderdeel van de visuele taal het sportveld is. Als letterlijke verwijzing is deze letter ontwikkeld, de SCORE. In het project werd deze naast het drukwerk ook als scorebord gebruikt.

De ANTWERP is gebruikt voor het project 'Langs de Lijn', Gorinchem 2003.

Zie ook Projecten/Projects; Langs de Lijn

SCORE.jpg


Posted by Roger Teeuwen at 09:58 PM | Comments (0)

April 01, 2003

Typeface RANDOM

Dit lettertype is ontwikkeld voor het Piet Zwart Institute Rotterdam*. De basis voor deze letter is een vast stramien van 7 punten horizontaal en 10 punten verticaal. Ieder van deze punten kent 6 grootte-varianten en daarmee ontstaat de mogelijkheid om een oneindig aantal tekens te ontwikkelen. In die oneindige hoeveelheid mogelijkheden komen ook de door ons gedefinieerde tekens voor.
De letter heeft de karakteristiek dat het systeem van mogelijkheden bij grote lettergrootten duidelijk zichtbaar is in tegenstelling tot kleine lettergrootten waar vooral de lettervorm zichtbaar is.

De RANDOM wordt vanaf april 2003 als basis gebruikt voor mappen en advertenties voor de afdelingen Fine Art en Media Design (waarbinnen Media Design Research valt).

(English translation in progress) This typeface was developed ....

* The Piet Zwart Institute is the institute for postgraduate studies and research of the Willem de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam. It comprises MA study programmes in Fine Art, Retail Design and Media Design as well as a research programme in media design. Though participants register for one of these programmes, the Piet Zwart Institute is set up as a meeting place providing a stimulating setting for dialogue with other disciplines and practitioners.

view conceptfile

RANDOM.jpg


Posted by Roger Teeuwen at 09:34 AM | Comments (0)

January 23, 2002

Typeface NET-regular

Dit lettertype is ontwikkeld vanuit een fascinatie voor mogelijke verbindingen. De basis voor deze letter is een vast stramien van 8 punten horizontaal en 10 punten verticaal. Ieder van deze 80 punten heeft 8 verbindingsmogelijkheden met omliggende punten, zowel horizontaal en verticaal als diagonaal, ieder mogelijkheid met een vaste vorm. Deze verbindingen verschillen willekeurig per identieke letter, dus ieder 'a' heeft verschillende verbindingspatronen. Die oneindige hoeveelheid verbindingen kunnen de representatie zijn van zowel sociale als abstracte verbindingen.
De letter heeft de karakteristiek dat het systeem van mogelijkheden bij grote lettergrootten duidelijk zichtbaar is in tegenstelling tot kleine lettergrootten waar vooral de lettervorm zichtbaar is.

De NET-regular is in januari 2002 ontwikkeld.

(English translation in progress) This typeface was developed ....

basis.jpg


NET-regular.jpg


Posted by Roger Teeuwen at 10:35 AM | Comments (0)