06, 2002

'Get Wrapped' Wintercollection (voorstel)

Een project van kunstenaar NoŽlle Cuppens in London, Canada. Tijdens dit project zouden bomen en struiken 'ingepakt' worden in zes verschillend gekleurde jute-stoffen. Dit 'inpakken' is in Canada een gebruikelijk fenomeen om de bomen en struiken te beschermen tegen de winterkou, NoŽlle Cuppens gebruikte deze aanleiding als basis voor haar project.
Het hier getoonde voorstel voor een publicatie is niet doorgegaan door het uitblijven van sponsorgelden voor dit project. Basis voor de publicatie was het logo van de stad London, een boom, letterlijk in te pakken en daarmee het beeld dat NoŽlle Cuppens voor ogen had in de stad te representeren.

get wrapped.jpg

Posted by Roger Teeuwen at 6, 2002 06:58 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?