January 15, 2003

SubEURbias

SubEURbias is een project van de Academie van Bouwkunst Rotterdam, en heeft als centrale thema de voorstedelijke problematiek. Het project bestaat uit drie hoofdonderdelen; een lezing-en debatserie 'Architects Across Borders, een excursieserie en een workshop. Belangrijke kernwoorden bij de ontwikkeling van het logo waren; mobiliteit, centralisatie, hoogbouw, eenvormigheid, verbondenheid.
Door interne problemen zijn uiteindelijk alleen de uitnodiging voor lezing-en debatserie en de verschillende briefpapieren doorgegaan.

subeurbias.jpg

subeurbias1.jpg

subeurbias2.jpg

Posted by Roger Teeuwen at January 15, 2003 07:41 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?