May 31, 2003

Typeface SCORE

Dit lettertype is ontwikkeld voor het project 'Langs de Lijn', waarbij een belangrijk onderdeel van de visuele taal het sportveld is. Als letterlijke verwijzing is deze letter ontwikkeld, de SCORE. In het project werd deze naast het drukwerk ook als scorebord gebruikt.

De ANTWERP is gebruikt voor het project 'Langs de Lijn', Gorinchem 2003.

Zie ook Projecten/Projects; Langs de Lijn

SCORE.jpg

Posted by Roger Teeuwen at May 31, 2003 09:58 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?