May 31, 2003

Langs de Lijn

In het kader van Kleurrijke Wijken 2002-2004 vond van februari tot en met juni 2003 in Gorinchem het project Langs de Lijn plaats. Hierin ging Jeanne van Heeswijk (beeldend kunstenaar) op zoek naar de plaats van 'het spel' binnen verschillende (sub-)culturen in Gorinchem.
Voormalig sportveld 'De Toekomst' vormde samen met het karakteristieke kleedgebouw de centrale lokatie van het project. Vanuit dit kleedgebouw werden een serie radio-programma's uitgezonden over de rol van sport- en spelvormen binnen de hedendaagse cultuur. Verhalen van bewoners werden afgewisseld met verslagen van experts. De nieuwe lokale omroep van Gorinchem en Giesenlanden werd Lokaal FM gedoopt.
In het laatste weekeinde van mei werd op 'De Toekomst' het Tournament gehouden waar zeven verschillende spelen door veertien teams werden gespeeld. Al deze zeven spelen zijn gebaseerd op bestaande spelen, maar zijn door ingrepen in spelregels of vorm veranderd waardoor de nadruk van de spelen op communicatie ligt.

In samenwerking met Maurits de Bruijn.
Zie ook www.langsdelijn.net
Zie ook Lettertypen/Typefaces; SCORE

LDL poster gorinchem.jpg

LDL spel iconen.gif

LDL lokaal fm.gif

Posted by Roger Teeuwen at May 31, 2003 10:42 AM
Comments
Post a comment

Remember personal info?