October 18, 2008

Projectweek Custom Scooter Contest

Inleiding
Met de ontwikkeling van Parkstad en Katendrecht zal Rotterdam Zuid steeds meer de aansluiting gaan zoeken met het centrum. Naast het openbaar vervoer lijken vooral de fiets en de scooter de meest geschikte transportmiddelen om deze verbinding tussen de beide stadsdelen te leggen. Een van de bedrijven die zich onlangs in de Creative Factory heeft gevestigd heeft bijvoorbeeld onlangs al een aantal scooters besteld voor haar werknemers. Daarnaast hebben onlangs de zogenaamde TukTuk-taxi’s hun intrede gedaan in het Rotterdamse straatbeeld. Dit zijn slechts twee van de voorbeelden van de mogelijkheden voor een nieuwe inzet van de brommer/scooter.

Twee teams van een ondernemer, ontwerper en onderwijsinstelling gaan de strijd met elkaar aan om binnen drie maanden een nieuw soort scooter te ontwikkelen. De teams zullen binnen vooraf bepaalde voorwaarden (budget, programma van eisen) een nieuw soort scooter moeten ontwikkelen en bouwen die een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de mobiliteit in de stad. 

Opdracht
Hoe zouden deze nieuwe scooters er uit kunnen gaan zien? En welke functie(s) kun je aan deze scooters toekennen? Hoe ziet bijvoorbeeld een combinatie van een scooter en een espressoapparaat eruit, een mobiele espressobar? Of kan een scooter een taxi zijn? Of hoe ziet die ene scooter eruit die je ook als goal kunt gebruiken?
Eerst ontwikkel je een idee voor de samenkomst van verschillende functies en daarna bedenk je hoe deze 'scooter' er uit zou kunnen gaan zien. De relatie tussen jouw concept en de vorm van de scooter is de kernvraag.

wdkaCSC1.jpg

Gastspreker
ZUS(Elma van Boxtel en Kristian Koreman)

Gastdocent Dennis Kaspori(mede initiatior van Rotterdam Vakmanstad | architect, maze.org)

Continue reading

Posted by Roger Teeuwen at 11:05 AM | Comments (0)

Nieuwe (culturele) belettering voor Rotterdam

Op straat in Rotterdam zie je een grote gelijkheid in typografie, het lijkt vaak zo te zijn dat kleine winkels afhankelijk zijn van de beletteraar voor de vorm en letterkeuze. Hierdoor lijkt de Turkse bakker op de Surinaamse supermarkt.
Hoe komen deze winkelnaam-ontwerpen tot stand? En hoe zou de straat, en Rotterdam, er uit zien als deze preciezer, individueler, expressiever zouden zijn?

In deze projectweek ga je onderzoek doen op straat in Rotterdam, je gaat de wijk in, het centrum uit. En je gaat nieuwe letters, typografie, woordbeelden, beelden ontwikkelen voor een plek, winkel, plein etc. die jij uitkiest. Je gaat samen met jouw gekozen winkel en de winkelier in gesprek en ontwikkeld een nieuwe belettering of verbeelding van zijn of haar winkel aan. Aan het einde van deze week presenteer je de nieuw ontworpen (én uitgevoerde) winkel.
En zetten we de verschillende nieuwe ontwerpen naast elkaar en gaan we een nieuwe straat zien, een nieuw Rotterdam, een Rotterdam waar plaats is voor het kleine en dit ook uitgedragen wordt. Waar de identiteiten specifiek kunnen zijn, en er een rijkdom op straat ontstaat die wellicht interessanter is dan de geglobaliseerde identiteit van het centrum.
wdka docent Britt Moricke
gastdocent Indre Klimaite

wdkaCT1a.jpg

Continue reading

Posted by Roger Teeuwen at 11:00 AM | Comments (0)

November 12, 2007

Projectweek 'Your Biggest Fan'

yourbiggestfan.jpg

Onderdeel van projectweek ‘Duurzaamheid’
Willem de Kooning Academie
16 t/m 19 oktober 2007

Wat verstaan we onder roem? Het tragische icoon, een mediabewuste Paris Hilton of de buurman die maffe bierfilmpjes op YouTube plaatst? We kruipen in de huid van de fan om op zoek te gaan naar de betekenis van roem en bestaansrecht in onze multimediale netwerksamenleving. Het wordt steeds makkelijker om je leven te publiceren, bijv. door blogging via je mobiele telefoon. Wanneer iemand een beeld publiekelijk aanbiedt, blijft het beeld dan persoonlijk of wordt het van ons allemaal?
De fan schuwt het niet om alles van zijn idool te verzamelen en te gebruiken. In deze workshop onderzochten we of de ontwerper een vergelijkbare rol kan innemen door als fan een tribute te ontwerpen.
Studenten kozen hun object van obsessie uit een van de volgende categorieën van publiek leven:
1. Het tragisch icoon
Bold and beautiful, van dood onder verdachte omstandigheden naar historisch mysterie / mythe.
voorbeelden: Marilyn, Elvis, Lady Di
2. De mediabewuste Paris Hilton
Poseren, manipuleren en ensceneren. Puppet of parasiet? Volledig accepteren van een leven via de camera.
3. De YouTube ordinary
My space!, 1 min. of fame, reageren, echoput professionele amateurs en amateuristische pro's.<
voorbeelden: Bearforce1, lonelygirl15, shenkie

Workshop door: M.V.
(Myrthe Veeneman en Marjolein Vermeulen)
Met dank aan begeleidende docenten:
Roger Teeuwen en Renate Boere


Posted by Roger Teeuwen at 05:33 PM | Comments (0)

May 23, 2007

Future is hidden

Communicate with Twopoints.Net

Life itself will be the information source of this workshop. Twopoints.Net wants you to go out and investigate your hometown Rotterdam. The subject of the workshop will be "Communication". Where and how the citizens communicate? Which physical and non-physical media they use? Which social nets they create and for which reasons? How we could use these nets? How we could improve them? This workshop don't want you to give concrete technical answers, but use these question to start your own investigation. It wants you to be aware of the communication tools that we are surrounded with and that we, as visual communicating professionals, could use. Start documentating, experimentating, creating and make this week into a think tank of ideas.

The final result could be a visual documentation of your investigation theme or even an idea for a new communication tool itself. Don't feel limited in the media you use for presenting your work. It could be anything. As long it is appropiate for the content you want to transmit.

The workshop will be divided in three parts:
1. In part one you will start your research. Find out what for communication tools exist, choose the approach you are interested in and concentrate your research on these.
2. In part two you'll need to develop your theme and think of the visualization of it.
3. In part three you will give a first presentation of your results, we will discuss the presentation and your work and see if there is something you should improve until the final presentation.
4. In part four you adjust, correct and finish off your work for the final presentation.
5. Final presentation. Your presentation should consists of the documentation which lead to the final result and the final result itself.

During the two weeks the students redefined the assignment.
For the log and the results:
projectweblog


Posted by Roger Teeuwen at 11:12 AM | Comments (0)

June 13, 2006

Tentoonstelling Desire in Blaak 10

AD.desire.2.jpg

desire.1.jpg

desire.4.jpg

desire.5.jpg

desire.6.jpg

desire.3.jpg

desire.2.jpg

14 juni opening!
van 17.00 u tot 19.00 u.
Tentoonstelling van 14 t/m 24 juni
-------------------------------------------------------------

'Desire' staat in het teken van een tot waanzin gedreven consumptiemaatschappij. Media en multinationals doen ons massaal geloven dat wat verkondigd wordt waarheden zijn. Maar in de werkelijkheid verdwijnt het zelfbewustzijn, en het spektakel regeert! De expositie speelt zich af in een schijnbaar realistische winkel, en probeert een alternatief te bieden of spiegel te zijn. De Engelstalige titel camoufleert de expositie. Naarmate de tijd
verstrijkt zal de 'consument' beseffen dat er andere intenties zijn.
Het verlangen blijkt niet grenzeloos te zijn...

-------------------------------------------------------------

Academiegalerie BLAAK 10
Witte de Withstraat 7a
3012 BK Rotterdam

www.desire.wdka.nl

openingstijden:
woensdag t/m zondag van 12.00 uur t/m 18.00 uur
maandag en dinsdag - gesloten

info@blaak10.nl
T 010 280 92 51

-------------------------------------------------------------

'Desire' is gemaakt door:

Meltem Akturk, Rosalie Arendsen, Joshua Bakarbessy, Efrim Bartosik, John Beckers, Marjon Bolijn, Art Collart, Claire Coumans, Marloes Dieleman, Floor Drees, Iddo Drevijn, Maarten van Gent, Esther Gijsbertsen, Maartje Heijsteeg, Janneke Jansen, Joep Janssen, Vanessa Kalkman, Yorrit Kluitman, Stephan Korczak, Thijs Kruithof, Eline Langstraat, Danny Lelieveld, Katrien Ligt, Stephanie de Man, Yvonne Mourits, Arjen Middelburg, Ralph Noordhoek, Rena Noordermeer, Laurens van der Pool, Janneke de Rooij, Laura van Rooij, Sharon Roubos, Sumarty Schiffer, Alfredo da Silva, Walter Vermeij, Michiel van Wijngaarden, Koen van de Wouw, Jetty van Zwieten.

Renate Boere (docent), Roger Teeuwen (docent), Natasa Heydra (galeriehouder), Martijn Konings (stagair).

Continue reading

Posted by Roger Teeuwen at 11:06 AM | Comments (0)

March 03, 2006

Projectweek 'Hot Spot'

Introductie
Rotterdam wordt veiliger. Daarover is iedereen het eens. Burgemeester en wethouders hebben in 2002 het onderwerp Veiligheid benoemd tot collegeprioriteit nummer één: de stad moet de komende jaren meetbaar en zichtbaar veiliger worden. En dat werpt inmiddels zijn vruchten af: zowel objectief als subjectief is de veiligheid verbeterd. Tot collegeprioriteit nummer twee is de aanpak van de zogenoemde negen hot spots benoemd. Een hot spot, een gebied van één of meer straten waar verpaupering, criminaliteit, vervuiling en verloedering het beeld bepalen, is een plek waar huisjesmelkers illegaal kamers verhuren en waar slooplocaties en slecht onderhouden panden bijdragen aan een slechte uitstraling van de buurt. Hot spots worden vanaf 2003 aangepakt door inzet van vele gemeentelijke instrumenten (investeren, handhaven en beheren) en door deze instrumenten op het juiste moment, de juiste plek en in de beste samenhang in te zetten. (uit: ‘Uitvoeringsplan fysieke hot spots, actualisatie 2005’)

De opdrachtgever
Het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR) voert als stedelijke dienst het economisch beleid uit binnen de gemeente. Hot Spots is, naast lopende initiatieven zoals Kansenzones en Groeibriljanten, een project waarmee de gemeente het woon-, werk- en leefklimaat in Rotterdam naar een hoger plan wil trekken.

Samenwerkingsproject
Een aantal gebieden in Rotterdam zijn aangewezen als aandachtsgebied. Het is de intentie van de gemeente Rotterdam om in deze gebieden over een breed veld de kwaliteit (waaronder veiligheid) van wonen en leven te verbeteren. Onderdeel van dit proces is de fysieke omgeving. Een pand aan de Beijerlandsestraat is het onderwerp van een pilot waarbij niet alleen de gemeente betrokken is maar ook het bedrijfsleven (DURA-VERMEER) en het onderwijs (HR Ribacs en WdKA, ROC-Zadkine).
Studenten van het Ribacs ontwikkelen het architectonische ontwerp, studenten van ROC-Zadkine verzorgen de uitvoering ervan (beide in samenwerking met DURA-VERMEER, studenten Life Style van de WIllem de Kooning Academie verzorgen de inrichting van het pand.

Opdracht
Centraal tijdens deze projectweek staat het vierde onderdeel binnen dit project, namelijk de identiteit van dit pand en het project. Bij de officiële start eind januari 2006 (week 6) moet er een 'communicatiemiddel' worden onthuld welke duidelijk maakt wat dit project is en zal het laatste muurtje symbolisch worden gesloopt. Dus de ontwikkeling van dit feestelijke startmoment is de casus.

Het is belangrijk de identiteit van het pand te onderzoeken. De identiteit en het imago (door de gemeente betiteld als negatief) moeten worden onderzocht zodat duidelijk wordt aan welke voorwaarden het communicatiemiddel moet voldoen.
Vragen die belangrijk zijn bij dit project: 'Wie woont er?', 'Wie zal er gaan wonen?', 'Welke verhalen spelen op deze plek een rol?', 'Wat is de geschiedenis van deze plek?', 'Wie is de opdrachtgever?', 'Welke identiteit heeft dit pand?', 'Welke belangen spelen er op deze plek?', 'Welk imago heeft deze plek?', 'Hoe organiseren we een opening?', 'Wie komen er op de opening?', 'Hoe communiceer je dit project op de plek zelf?'.
Welke vorm heeft het 'communicatiemiddel'? De mogelijkheden zijn niet vastgelegd het kan dus alles zijn van een bouwbord, krant, vlag(gen), lichtinstallatie tot een tentoonstelling (etc.).
Wat is een opening? Waar gaat deze aan voldoen? Wordt dit een feest waarbij een lokale drumband wordt uitgenodigd? Of wordt de happening groter? Het pand staat tenslotte vlak bij de Kuip!


Continue reading

Posted by Roger Teeuwen at 05:36 PM | Comments (0)

November 08, 2004

Projectweek | FEAR/NO FEAR

In de periode vanaf 09/11 tot nu is er in een reeks van gebeurtenissen een onveilig gevoel tussen continenten, grenzen, landen en multiculturaliteit onstaan. Veiligheid, kwestbaarheid en reacties hierop door beveiliging, identificatie en steeds verdergaande maatregelen van surveance geven een geheel nieuw beeld van de verhoudingen in de samenleving.

De samenleving lijkt zich steeds meer te reactionair te worden, en 'angst' een terugkerende themathiek. Internationale betrekkingen en de hiermee samenhangende positiebepaling manifesteren zich steeds nadrukkelijker en de invloeden hiervan zijn zelfs direct op micro-schaal merkbaar. Tegelijkertijd legt de media verslag en analyseert, ieder event wat in verbinding staat met een vorig 'mediageniek' event wordt uitgebreid gecoverd. Wanneer deze verbinding ontbreekt ontstaat er óf een concurrentiestrijd tussen de verschillende media-aanbieders óf het event 'bestaat niet', d.w.z. er wordt geen verslag gelegd. De verhoudingen (op groot en klein niveau) binnen onze maatschappij lijken steeds scherper tegen elkaar afgezet.
Vanuit deze situatie is het interessant een reactie te ontwikkelen: de reactie van een communicatiedeskundige. Een communicatiedeskundige als onderdeel van het media-apparaat maar tegelijkertijd ook als criticaster. Is het mogelijk een uitspraak te formuleren op basis van deze situatie?

In de projectweek zal een onderzoek gedaan worden naar de nieuwe verbeeldende 'weapons' welke vanuit grafisch ontwerpen en visuele journalistiek, ontwikkeld kunnen worden. Het zal zowel gaan over terrorisme, idealisme alsook pamfletisme en de poezie achter een nieuwe visuele beeldcultuur te ontwikkelen.
Komende week (11 t/m 15 oktober) gaan we deze themathiek vanuit verschillende perspectieven benaderen. Vanuit het perspectief van de ontwerper (Rens Muis, 75b) gaan we een beeldarsenaal aanleggen en uiteindelijk zelf beelden maken. Vanuit het perspectief van de kunstenaar (Jeroen Jongeleen) gaan we een visuele echo van engagement en burgelijk verzet ontwikkelen. Vanuit het perspectief van de fotograaf (Juul Hondius) gaan we reageren op een zelf te kiezen themathiek vanuit de media als geheel. En vanuit het perspectief van de typograaf (Donald Roos) gaan we gaan een krant over verschillende soorten angst maken.

D0.jpg

Continue reading

Posted by Roger Teeuwen at 12:25 PM | Comments (0)

September 27, 2004

Silent Wings III

In het weekeinde van 17-18-19 september is op uitnodiging de organisatie 'Maand 9' (Berlicum) en in samenwerking met iD-4 (Den Haag) een ontwerp gerealiseerd op een veld van 40 bij 40 meter. Dit ontwerp is gemaakt door Louise van de Laak (grafisch ontwerpen 2e jaar).
De vraag die door de organisatie gesteld werd was een ontwerp te maken binnen de gegeven oppervlakte met de voorwaarde dat het vanuit de lucht zichtbaar zou moeten zijn. De manier van uitvoering was vastgesteld, het ontwerp wordt uitgegraven en in de lente ingezaaid worden met mais; het ontwerp zou dus langzaam 'groeien'.

Met deze opdracht gingen de twee tweedejaars groepen grafisch ontwerpen onder begeleiding van Renate Boere en Roger Teeuwen aan de slag. Alle mogelijke invalshoeken passerden de revu, van kistkalveren tot terrorisme. Uiteindelijk werden er acht ontwerpen uitgekozen en deze werden op vrijdagavond 17 september in Berlicum aan de jury voorgelegd. Deze ontwerpen moesten de strijd aangaan met inzendingen van ontwerpers en kunstenaars. Uiteindelijk werd het ontwerp van Louise gekozen omdat de aspecten actualiteit en het nadenken over toekomst en verleden erg aanspraken en het ontwerp op een poetische manier tot de verbeelding sprak.

Op zaterdag werd het ontwerp uitgegraven, dit begon met overleg. Daarna verdeling van de groep in gravers, vliegtuigmalmakers en patroonuitzetters. En in een harmonieuze en geconcentreerde werkdag was het beeld (7 vliegtuigschaduwen) gerealiseerd. Om half vijf stond een achteraf zeer relevante uitstap naar Den Dungen gepland waar op dat moment de 60ste herdenking van operatie 'Market Garden', waar Silent Wings een onderdeel van was, bezig was. De engelse veteranen waren voor de laatste officiële herdenking, belangrijk aspect voor Louise in de totstandkoming van het ontwerp, in Nederland. Na overleg met de organisatie werd afgesproken dat de twee bussen met veteranen en hun echtgenotes op weg naar Arnhem, waar een officieel diner gepland stond, even langs het uitgegraven ontwerp zouden rijden. In ieder bus zou een student uitleg geven over het project. Vanaf dat moment kwamen veel elementen samen. Zo bleek dat de kalk die gebruikt was om de vliegtuigen uit te tekenen op het veld in de oorlog was gebruikt om identificatienummers op de vliegtuigen te schilderen. Ook bleek dat het idee wat er was van de organisatie om het ontwerp zaterdagavond officieus te openen door het on brand te steken wel heel dicht bij de werkelijkheid te liggen toen bleek dat na de landing in 1944 de vliegtuigen door de engelse soldaten verbrand waren zodat ze niet in handen vielen van de duitse soldaten. Op het moment dat de bus stopte bij het ontwerp en de veteranen het ontwerp zagen ging er een moment van herkenning, verbazing en applaus door de bus. Ze zagen wat ze voor de laatste keer 60 jaar geleden hadden gezien!
Nadat de veteranen uitgebreid hun bewondering hadden uitgesproken vervolgden ze hun weg. Het ontwerp wer klaargemaakt voor verbranding, de vleigtuigen werden met hooi gevuld en bespoten met petroleum. Een ladder werd overeind gezet en de camera's werden klaargemaakt. Tijdens de verbranding, die maar een paar minuten duurde, leek het alsof iedereen werd teruggeplaatst in de situatie van 60 jaar geleden. De rook, het vuur, mensen die kriskras erdoorheen liepen om niets te missen van de ervaring, dit alles zorgde voor een onwerkelijke situatie.

De volgende dag bleek dat het vuur had gezorgd dat de vliegtuigen in nog groter contrast stonden met het weiland, alsof ze letterlijk in helder licht overvlogen en zo voor duidelijke schaduwen zorgen.
s'Middags zou het beeld officieel geopend worden en er moest nog veel gebeuren, er werd een 14,5 meter hoge toren van bamboe en postelastieken gebouwd. De ontwerpen werden in het 'brugwachtershuisje' tentoongesteld, het veld werd opgeruimd, er werd afgewassen en de vliegtuigen werden bijgewerkt en ontdaan van niet verbrand hooi.
De opening om half drie zorgde voor een mooie afsluiting van een weekeind waarin hard was gewerkt maar vooral de kwaliteit van de ontwerpen en de bijzondere samenwerking nog lang zal doorklinken!

Continue reading

Posted by Roger Teeuwen at 01:57 PM | Comments (0)

May 20, 2004

Projectweek | Een identiteit voor Zuidwijk

vestiaDSC03814.jpg

24 t/m 28 mei 2004

De komende jaren gaat er veel veranderen in de naoorlogse wijk Zuidwijk in Rotterdam. Het grootste deel van de woningen zal worden gesloopt en plaatstmaken voor nieuwbouw. Veel van de huidige bewoners zullen tijdelijk of definitief naar andere wijken verhuizen, zodat ook de sociale structuur van de wijk opnieuw zal moeten worden opgebouwd.

Vestia, de woningbouwcorporatie die de meeste woningen in het gebied beheert, vindt het van belang dat de communicatie met bestaande en toekomstige bewoners goed zal verlopen. Zij staan voor de lastige taak een campagne te ontwikkelen die de huidige bewoners informeert, die bijdraagt aan het zekerstellen en/of opnieuw opbouwen van de identiteit van de wijk.  Door de veranderde rol van de locale overheid is Vestia mede verantwoordelijk geworden voor de openbare ruimte en sociale voorzieningen in de wijk. Tegelijkertijd zijn ze als woningbouwcorporatie een bedrijf dat financieel gezond wil blijven. Ze moeten Zuidwijk als een 'sterk merk' positioneren zodat nieuwe bewoners naar het gebied zullen trekken, terwijl sinds de jaren vijftig verschillende groepen bewoners hun sporen hebben nagelaten.

De opdracht voor deze week is een concept te ontwikkelen en te visualiseren voor een identiteitscampagne voor Zuidwijk. Daarbij onderzoek je wat de positie is van de opdrachtgever en de 'doelgroep'. Vragen die we je tijdens de werkweek zullen stellen zijn bijvoorbeeld: 'Hoe komt de identiteit van een wijk tot stand?', 'Wie zijn de bewoners/gebruikers?', 'Wat zijn de vormen van communicatie tussen bewoners en beheerders'? 'Welke verhalen zijn er in de wijk te vinden en welke rol spelen deze?', 'Hoe ga je zorgvuldig om met de spanning tussen bestaande en gewenste identiteit?'

De projectweek vindt plaats op het kantoor van Vestia midden in Zuidwijk (Metro Slinge). De resultaten zullen aan het einde van de week worden gepresenteerd aan de verantwoordelijke bestuurders van Vestia.


Continue reading

Posted by Roger Teeuwen at 05:37 PM | Comments (0)

January 16, 2004

Red vs. Blue

A team of 9 students from the Willem de Kooning Academy / CMD plus 3 MA Media Design students from the Piet Zwart Institute will participate in the POWER : PLAY live events, part of the International Film Festival Rotterdam. Each of the two teams will be responsible for preparing info, documentation and commentary on the Red vs. Blue weblog and will contribute to the discussions in OffCorso and exchange ideas in informal meetings with speakers.
The project will take a closer look at critical gaming culture, face to face with artists and designers who are actively engaged in it. The discussions take place every afternoon between Friday 23rd and Friday 30th of January in the main hall of OffCorso.


Posted by Roger Teeuwen at 07:46 PM | Comments (0)

October 10, 2003

Workshop Digitaal Werk

Ontwerpers zijn mobiel, flexibel en genetwerkt; op dezelfde laptop waar de 'senior interaction designer', 'communication manager', 'editorial designer' of 'project consultant' zojuist een opdracht heeft afgerond, handelt zij ook persoonlijke e-mails af en dat liefst nog draadloos. Misschien werkt ze voor een bureau dat is ingericht als een stijlvolle lounge en waar tussen de middag met de collega's als vrienden onder elkaar tafelvoetbal wordt gespeeld: het beeld van digitaal werk is opwindend, informeel en vooral niet saai.

Maar nu we de schrik van de dot.bomb een beetje te boven zijn, blijkt dat dit beeld ook andere kanten heeft. Is al die flexibiliteit een garantie voor een werkomgeving die je stimuleert? In hoeverre 'programmeert' de soft- en hardware die je gebruikt de manier waarop je werkt? Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je kunt leven van werk dat grotendeels onzichtbaar is? Wanneer stopt werk en hoe beslis je over je eigen tijd? En hoe ziet je ideale werkplek er uit?

Het weblog is het resultaat van een workshop waarin vier teams van grafisch ontwerpers en multimedia designers [digitaal werkers in opleiding] vier dagen lang intensief samenwerkten aan een onderzoek naar de condities van werk.

In de rol van 'management trainees' en razende reporters, gewapend met blocnote, camera en geluidsapparatuur onderzochten ze het beeld van werk. Een vrolijk programma van korte ontwerpoefeningen, films, presentaties en discussies ging in op verschillende aspecten van hun huidige en toekomstige werksituatie.
We maakten gebruik van een weblog systeem om de interviews, beelden, feiten en verhalen te verzamelen en redigeren. Omdat we met studenten en gastdocenten van buiten Nederland werkten, zijn sommige bijdragen Engelstalig.

Rotterdam, 10 oktober 2003

Jacco Bogaerds, Lot Broekhuizen, Ard Daniels, Frans van Gils, Miia Haapala, Alex Herwig, Annemieke van der Hoek, Iris Holtkamp, Susanne Keilhack, Nicolas Maleve, Nadia Palliser, Ramon Putzer, Laurence Rassel, Niels Reijnders, Femke Snelting, Harma Staal, Roger Teeuwen, Jeroen Verbaas


Posted by Roger Teeuwen at 08:00 PM | Comments (0)