April 01, 2003

Typeface RANDOM

Dit lettertype is ontwikkeld voor het Piet Zwart Institute Rotterdam*. De basis voor deze letter is een vast stramien van 7 punten horizontaal en 10 punten verticaal. Ieder van deze punten kent 6 grootte-varianten en daarmee ontstaat de mogelijkheid om een oneindig aantal tekens te ontwikkelen. In die oneindige hoeveelheid mogelijkheden komen ook de door ons gedefinieerde tekens voor.
De letter heeft de karakteristiek dat het systeem van mogelijkheden bij grote lettergrootten duidelijk zichtbaar is in tegenstelling tot kleine lettergrootten waar vooral de lettervorm zichtbaar is.

De RANDOM wordt vanaf april 2003 als basis gebruikt voor mappen en advertenties voor de afdelingen Fine Art en Media Design (waarbinnen Media Design Research valt).

(English translation in progress) This typeface was developed ....

* The Piet Zwart Institute is the institute for postgraduate studies and research of the Willem de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam. It comprises MA study programmes in Fine Art, Retail Design and Media Design as well as a research programme in media design. Though participants register for one of these programmes, the Piet Zwart Institute is set up as a meeting place providing a stimulating setting for dialogue with other disciplines and practitioners.

view conceptfile

RANDOM.jpg

Posted by Roger Teeuwen at April 1, 2003 09:34 AM
Comments
Post a comment

Remember personal info?