February 15, 2003

Pandpaulus (voorstel)

Voorstel voor een uitnodiging-concept voor 'Pandpaulus', een
podium voor hedendaagse kunst in Schiedam. Belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van het voorstel was de contextualisering van het podium op een meer nationale schaal als een poging het bredere verband aan te geven waar 'Pandpaulus' in opereert. Dus niet alleen gemeentelijke schaal maar juist de regionale, nationale, mondiale schaal benadrukken.
Voorstel is niet verkozen omdat 'de uitvoering gezien het budget te complex en niet haalbaar werd geacht', maar werd wel beschreven als 'inspirerend en kritisch'.

pandpaulus.jpg

Posted by Roger Teeuwen at February 15, 2003 06:02 PM
Comments
Post a comment

Remember personal info?